FR

NL

EN

Werken | Medeber-Teatro

In onze praktijk gebruiken we poëzie als een middel tot interculturele integratie en sociale vooruitgang, waarbij we originele ruimten openen voor interactie met het publiek, of dat nu in een gewone theatercontext is, in een site-specifieke context of met participatieve voorstellingen. Door middel van poëzie willen wij de toe-eigening van de creativiteit en de verbeelding van het publiek stimuleren. Elk individu is de creatieve auteur van een zeer bijzondere visie op de wereld, die moet communiceren en interageren met de rest van de auteurs in de wereld. De mogelijkheden voor interactie zijn talrijk en, zoals kinderen ons leren, hoeven niet gebaseerd te zijn op letterlijk begrip van de ander.


from here to there