FR

NL

EN

Pratical Vocation | Medeber-Teatro

Practical Vocation is een choreografisch stuk over het potentieel van een lichaam om ruimte te transformeren. A body onderzoekt wat er voor en na een grens ligt: hoe die grens kan worden getransformeerd, bewoond en toegeëigend tot op het punt van desintegratie. Een stem spreekt over hoe de anatomie van dit lichaam de mogelijkheid in zich draagt om los te breken uit de starre architectuur van grenzen die het omringt. In een crescendo van spel en verkenning vindt het lichaam een manier om zich volledig opnieuw te vormen en te versmelten met een nieuw landschap. Het is het einde van een tragedie en het begin van een nieuwe grote onderneming.

Practical Vocation is ontwikkeld als onderdeel van een vijf jaar durend onderzoek naar het lezen van hedendaagse migratie door een westers publiek, dat drie maanden veldonderzoek in Eritrea, Afrika, omvatte. Het werk is ook sterk geïnspireerd door Giorgio Agamben’s filosofische project Homo Sacer.

Het idee van de rand is de belangrijkste inspiratiebron voor het stuk. Met betrekking tot migratiebeleid benadrukken wij ook het potentieel van lichamen om invloed uit te oefenen op de bestaande fysieke of culturele ruimten waar zij doorheen reizen en die zij bewonen, en om bestaande structuren uit te dagen. Is het vermogen van de mens om onderdak en woningen te creëren de eerste echte daad van verzet tegen politieke en economische grenzen ?


Une production de Medeber Teatro
Mise en scène Martufi | Moraca
Corps Francesco Moraca
Mots et voix Serenella Martufi 
Durée : 40 min