FR

NL

EN

From here to here | Medeber-Teatro

De live videoperformance From here to there is het eerste resultaat van een ruimer theoretisch en performatief onderzoek met de titel Exceptio-nal bodies. Het onderzoek is gebaseerd op Giorgio Agamben’s concept van het naakte leven en homo sacer (1995) met een specifieke interesse voor de zeer zichtbare manifestatie van bio-politieke voorschriften op de lichamen van vluchtelingen en migranten. Door middel van de figuur van de migrant wil ik de aandacht vestigen op de manieren waarop hedendaagse machtsstructuren rechtstreeks invloed uitoefenen op de lichamen van burgers, door sociale gedragingen en persoonlijke aspiraties voor te schrijven.

Veel van het materiaal voor de voorstelling werd verzameld tijdens een onderzoeksverblijf in Eritrea, waar lokale beperkingen op filmen en interviewen een sterke invloed hadden op de methoden die ik moest gebruiken om informatie te verzamelen. Deze namen de vorm aan van dagboeken, geschreven en visueel, die ik vervolgens in Europa uitwerkte met in het achterhoofd de intieme aard van het materiaal dat ik had verzameld en gefilterd door mijn reacties op de ontmoetingen die ik in dat land had. Dit zette me aan het denken over de discrepantie tussen de collectieve beeldvorming en het begrip van het fenomeen migratie en de werkelijke persoonlijke motieven achter elke reis. Daarom besloot ik een stuk te maken dat zich zou positioneren op de subtiele grens tussen sociaal-politieke omstandigheden en persoonlijke aspiraties. Ik realiseerde me dat het concept van de reis waarmee ik werkte veel gemeen had met dat van de bildungsroman. De taal van het private en die van het publieke werden de twee assen van de voorstelling, die voortdurend samenkwamen in de ruimte van het lichaam, dat het verdwijnpunt van elk beeld werd, en rechtstreeks vragen stelde over ideeën van onzichtbaarheid en ontmaskering.

De voorstelling is een opeenvolging van vier hoofdstukken die bestaan uit vier visuele, fysieke en geschreven partituren, elk met hun eigen verticale verhaallijnen die verschillende invalshoeken blootleggen van de relatie tussen collectieve beelden en persoonlijke reacties. Het gefragmenteerde lichaam wordt geleidelijk onthuld doorheen het horizontale verhaal dat de vier momenten samenhoudt.