FR

NL

EN

Excellent | Medeber-Teatro

Maart 2018 :
In Zsenne Art Lab begonnen we aan een proces van ontmanteling en hermontage van de verschillende onderdelen van de onderzoeksfasen die we in de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld als het praktische onderdeel van het onderzoeksproject Exceptio-nal bodies. We werkten aan de dramaturgische relatie tussen de ruimte die ons in residentie huisvestte en de visuele, bewegings- en tekstelementen die tot dan toe waren gecreëerd. Het doel van deze de-compositie was om een frisse blik te werpen op materialen waarmee we zeer vertrouwd zijn en te zoeken naar nieuwe en onvoorziene mogelijkheden die deze kunnen bieden. Bovendien was dit de eerste keer dat Exceptio-nal bodies in Brussel werd gepresenteerd en we wilden heel graag een gelegenheid creëren voor een ontmoeting tussen ons project en een nieuw, onbekend publiek.