FR

NL

EN

Over ons | Medeber-Teatro

Medeber Teatro is een project van performatief, pedagogisch en theoretisch onderzoek naar theater en poëzie. Onze activiteiten vinden plaats op verschillende niveaus, met voorstellingen, participatieve voorstellingen en wekelijkse en occasionele workshops over theater, beweging en poëzie. Wij gebruiken poëzie als een middel om originele ruimtes te creëren voor interactie en uitwisseling met het publiek. Door middel van poëzie trachten wij de toe-eigening door het publiek van zijn creativiteit en verbeeldingskracht te stimuleren om de werkelijkheid te veranderen of althans vanuit een ander perspectief te bekijken.

De naam Medeber komt van een karavanserai in de stad Asmara in Eritrea, waar elke dag afval wordt getransformeerd en een nieuwe bestemming krijgt, dankzij het werk en de collectieve creatie van de marktgemeenschap.

Dit beeld van lichamen aan het werk voor de transformatie van materie komt overeen met ons idee van theater, waar lichamen collectief materie en beelden transformeren door een collectief werk van creatie, poëzie, poëzie…


still from from here to there, London 2015

Realiteit is relatie. In quantum mechanica,
er is geen realiteit zonder een relatie tussen fysieke systemen.
Het zijn niet de dingen die een relatie aangaan, maar de relatie
dat de notie van “ding” genereert.

Carlo Rovelli « La réalité n’est pas ce qu’elle semble »